Loading ....
Przedszkole nr 149 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 149 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Dolna 8
00-774 Warszawa
tel/fax: (22) 851 60 27
e-mail: p149@edu.um.warszawa.pl

 
Do zadań logopedy należy:
  1. Diagnozowanie dzieci, poprzez prowadzenie badań przesiewowych;
  2. Systematyczne prowadzenie indywidualnych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi;
  3. Rozpowszechnianie działań profilaktycznych;
  4. Organizowanie spotkań z rodzicami, celem szerzenia wiedzy logopedycznej;
  5. Wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci;
  6. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inni pracownicy przedszkola wypełniają zadania administracyjne i obsługowe, a w szczególności:
 

Pokaż informacje o artykule