Loading ....
Przedszkole nr 149 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 149 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Dolna 8
00-774 Warszawa
tel/fax: (22) 851 60 27
e-mail: p149@edu.um.warszawa.pl

Inni pracownicy przedszkola wypełniają zadania administracyjne i obsługowe, a w szczególności:

KIEROWNIK GOSPODARCZY wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno– gospodarczych.
Do jego obowiązków należy:
 • Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętów przedszkolnych;
 • Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w używalności pomieszczeń i sprzętów przedszkolnych (remonty i konserwacje);
 • Zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt;
 • Nadzorowanie przyrządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych;
 • Sporządzanie jadłospisów;
 • Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodziców oraz w posiedzeniach rady pedagogicznej;
 • Zbieranie odpłatności od rodziców i odprowadzanie jej;
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji placówki.

KUCHARKA obowiązana jest
 • Przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki;
 • Przyjmować produkty z magazynu i kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych (dbać o ich racjonalne zużycie);
 • Prowadzić magazyn podręczny;
 • Utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych;
 • Brać udział w układaniu jadłospisu;
 • Pobierać próby żywieniowe, opisywać je w odpowiednich warunkach;
 • Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji placówki.

POMOC KUCHARKI obowiązana jest:
 • Pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków;
 • Utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne;
 • Załatwiać zlecone czynności związane z zakupami i dostarczaniem produktów żywnościowych;
 • Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy placówki.

WOŹNA ODDZIAŁOWA obowiązana jest
 • Utrzymywać we wzorowej czystości przydzielone przez dyrektora pomieszczenia (sprzątanie, mycie okien, wietrzenie i trzepanie pościeli dziecięcej, mycie zabawek);
 • Rozkładać i składać leżaki;
 • Przynosić z kuchni i rozdawać posiłki oraz pomagać przy karmieniu dzieci;
 • Pomagać przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci;
 • Otaczać specjalną troską dzieci przebywające w pomieszczeniach sanitarnych (umywalni, ubikacji);
 • Zmywać naczynia po każdym posiłku;
 • Stosować środki odkażające (chlor);
 • Wykonywać inne polecenia dyrektora wynikające z organizacji pracy placówki.

POMOC NAUCZYCIELA obowiązana jest
 • Spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci zlecone przez nauczycielkę lub wynikające z organizacji dnia;
 • Pomagać nauczycielce w przygotowaniu pomocy do zajęć;
 • Utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia;
 • Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji placówki.

DOZORCA obowiązany jest
 • Strzec mienia placówki;
 • Utrzymywać w czystości teren wokół budynku przedszkolnego;
 • Dbać o zieleń w ogrodzie;
 • Utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia;
 • Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji placówki.

Oświadczenie majątkowe składa tylko dyrektor przedszkola.
Jest ono dostępne na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
http://um.warszawa.pl
oraz na stronie BIP Warszawa
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/oswiadczenia_majatkowe

Pokaż informacje o artykule