Loading ....
Przedszkole nr 149 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 149 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Dolna 8
00-774 Warszawa
tel/fax: (22) 851 60 27
e-mail: p149@edu.um.warszawa.pl

Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje


Organami przedszkola są:


a) Dyrektor przedszkola
b) Rada Pedagogiczna
c) Rada Rodziców

Pokaż informacje o artykule