Loading ....
Przedszkole nr 149 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 149 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Dolna 8
00-774 Warszawa
tel/fax: (22) 851 60 27
e-mail: p149@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Informacje o przedszkolu => Tryb działania

Przedszkole nr 149 jest placówką oświatowo- wychowawczą o charakterze publicznym.
Organ prowadzący: Miasto Stołeczne Warszawa, a w nim Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32.
Tryb działania Przedszkola określa:
  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
  • Statut Przedszkola
  • Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdzany przez Burmistrza Dzielnicy na każdy rok szkolny
  • Regulamin Przedszkola uchwalony i przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną.

Pokaż informacje o artykule